Zaloguj się

  • Bankowość Internetowa
  • Kartosfera

Rozstrzyganie Sporów

Spory powstałe pomiędzy Klientem Banku a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Klienta w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ); lub za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.

zbp-logo.png

Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.

b_320_240_16777215_00_images_rzecznik-finansowy-logo.jpg Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć