Zaloguj się

 • Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

Historia

Podwaliny pod jędrzejowską spółdzielczość bankową zostały stworzone ponad wiek temu. W dniu 19 września 1909 roku dwaj znani lekarze i społecznicy z Jędrzejowa: dr Fe­liks Przypkowski i dr Stanisław Pitas powołali do życia Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Jędrzejowie, którego obecny Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest bezpośrednim kontynuatorem.

W okresie długoletniej historii Banku działaliśmy pod nazwami m.in.: Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe              w Jędrzejowie, Kasa Stefczyka - Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Ostateczna nazwa: Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie została wprowadzona w 1973 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. 

Od roku 1909 roku nasz Bank przeszedł długą drogę, od ery politycznych przemian i transformacji polskiej gospodarki, aż do realiów funkcjonowania w nowej wolnej i przedsiębiorczej Polsce. Wiele lat licznych przemian i wydarzeń społeczno-politycznych, odcisnęły piętno na działalności banków spółdzielczych, doprowadzając do zamknięcia wielu z nich. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie przetrwał tę próbę zwycięsko i rozpoczął drugi wiek swojej historii, w który udało się wejść z wieloma osiągnięciami:

 • modernizacja posiadanej bazy lokalowej
 • Rozbudową systemu informatycznego ( podnoszenie poziomu bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań sprzętowo - systemowych)
 • Wdrożeniem nowych, własnych produktów oraz nawiązaniem korzystnej współpracy z innymi partnerami handlowymi
 • Wdrożeniem informacyjnych kanałów dystrybucji
 • Wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej oraz sytemu informacji zarządczej.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie prowadzi działalność za pośrednictwem dwóch placówek bankowych. Oferuje swoim klientom wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bankowości elektronicznej i internetowej. Bank angażuje się także we wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, finansując m.in. turnieje i zawody sportowe, koncerty muzyki poważnej, dożynki, a także udzielając pomocy instytucjom i organizacjom działającym na rzecz miejscowego środowiska.

Należy podkreślić, że Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest i pozostanie Bankiem o polskim charakterze i z polskim kapitałem, dla którego najważniejszą wartością jest KLIENT. Dlatego głównymi bohaterami są Ludzie związani z Bankiem – Klienci i Pracownicy.

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.

Od 31.12.2015 roku Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Kalendarium:

 • 19 września 1909 roku powstaje Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowego na terenie powiatu jędrzejowskiego – której obecny Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest bezpośrednim kontynuatorem,
 • 2 października 1921 roku Na ogólnym zebraniu przedstawicieli oficjalnie zmieniono nazwę na Spółdzielnię Pożyczkowo - Oszczędnościową,
 • 1949 r. na mocy Dekretu o reformie bankowej przekształcono Spółdzielnię Pożyczkowo – Oszczędnościową w Gminną Kasę Spółdzielczą. Okres działalności GKS charakteryzował się prawie zupełnym ograniczeniem samorządności spółdzielczej i po­zbawieniem GKS w 1952 r. prawa prowadzenia działalności oszczędnościowej we własnym imieniu, a jedynie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności,
 • 1948 r. Gminna Kasa Spółdzielcza otrzymała nowy szyld - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowe (SOP),
 • 1956 roku Uchwałą nr 163 Prezydium Rządu został wprowadzony nowy Statut spółdzielni. Przywrócono spółdzielniom jej samorządowy i spółdzielczy charakter, prawo prowadzenie działalności oszczędno­ściowej we własnym imieniu.
 • 1973 roku w wyniku kolejnej reorganizacji ruchu spółdzielczego powstaje Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie,
 • 1 grudnia 1973 roku , Prezesem Zarządu i dyrektorem Banku Spółdzielczego zostaje inż. Mieczysław Kasperek,
 • 01.1999 roku Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Imielnie i utworzył na bazie tego banku oddział Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie,
 • 30 mar­ca 1999 roku w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego prezesa Mieczysława Kasperka, nowym prezesem został Janusz Hatys.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć