• Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

Zaloguj się

 • Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

KLAUZULE INFORMACYJNE MONITORING

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie z siedzibą przy ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
 2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 41 3861880 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary budynku Centrali Banku zlokalizowanego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 30; budynku Oddziału Banku zlokalizowanego w Imielnie, ul. Cmentarna 7 oraz obszar bankomatu zlokalizowanego w Jędrzejowie, ul. Chrobrego 8.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  1. budynek Centrali Banku (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, serwerownia);
  2. budynek Oddziału Banku w Imielnie (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, serwerownia);
  3. obszar wokół budynku Centrali Banku oraz budynku Oddziału Banku w Imielnie (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  1. na wniosek osób trzecich;
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania;
  3. na wniosek Kierownictwa Banku.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Zarządu Banku. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć