Zaloguj się

 • Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

KLAUZULE INFORMACYJNE MONITORING

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie  informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie z siedzibą przy ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 41 386 18 80 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary budynku Centrali Banku zlokalizowanej w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 30, 28 – 300 Jędrzejów; budynku Oddziału Banku zlokalizowanego w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28 – 313 Imielno, budynku Oddziału Banku zlokalizowanego w Sędziszowie, ul. Leśna 7, 28-340 Sędziszów, budynku Oddziału Banku zlokalizowanego w Słupi, Słupia 5, 28 – 350 Słupia, oraz obszar bankomatu zlokalizowanego w Jędrzejowie, ul. Chrobrego 8.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
 • budynek Centrali Banku (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, serwerownia);
 • budynek Oddziału Banku w Imielnie (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, serwerownia);
 • budynek Oddziału Banku w Sędziszowie (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, serwerownia);
 • budynek Oddziału Banku w Słupi (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe);
 • obszar wokół budynku Centrali Banku oraz budynków Oddziałów Banku w Imielnie, Sędziszowie oraz Słupi (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 2. Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  • na wniosek osób trzecich;
  • na wniosek organów prowadzących postępowania;
  • na wniosek Kierownictwa Banku.
 3. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Zarządu Banku. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 7. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć