• Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

Zaloguj się

 • Bankowość Internetowa
 • Kartosfera

Konto JUNIOR

b_320_240_16777215_00_images_KontoJunior_konto_junior.png

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe "konto Junior" Bank otwiera i prowadzi dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.

Warunkiem do otwarcia i prowadzenia Konta Junior jest:

 • rachunek przeznaczony jest dla osób małoletnich od 13 roku życia,
 • podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego "konto Junior",
 • złożenie wniosku oraz podpisanie Umowy o kartę płatniczą (typu VISA debetowa Junior);
 • złożenie przez dowolną osobę dyspozycji stałego zlecenia przelewu środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieżącego rolniczego prowadzonego w Banku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "Konto Junior",
 • kwota stałego zlecenia nie może być mniejsza niż 50,00 zł. - co najmniej raz w miesiącu

 Konto Junior umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium, renta itp.;
 • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich np. opłata za telefon, internet, szkołę;
 • korzystanie z kart debetowych;
 • korzystanie z kanałów bankowości elektronicznej;
 • środki na rachunku oprocentowane są zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów indywidualnych.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć